info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Drugi razpisi

12                    13

 

>> Drugi aktualni razpisi

 

ACTIVE CITIZENS FUND V SLOVENIJI: JAVNI RAZPIS ZA INSTITUCIONALNO PODPORO

Razpisovalec: CNVOS, Zavod PIP in DRPDNM

Rok prijave: 15. 3. 2021

Več informacij: Razpisi za NVO - cnvos.si 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU INTERMEDIJSKIH UMETNOSTI, KI JIH BO V LETU 2021 SOFINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Rok prijave: 12. 2. 2021

Več informacij: Razpisi za NVO - cnvos.si 

RAZPIS LIFE ZA SOFINANCIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ: EVROPSKI ZELENI DOGOVOR (NGO4GD)

Razpisovalec: EASME - Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja

Rok prijave: 31. 3. 2021

Več informacij: Razpisi za NVO - cnvos.si 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE, KI JIH BO V LETIH 2021-2022 SOFINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Rok prijave: 9. 2. 2021

Več informacij: Razpisi za NVO - cnvos.si 

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II

Razpisovalec: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Rok prijave: 25. 1. 2021 

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11532/javni-razpis-za-izbiro-raziskovalnih-projektov-ciljnega-raziskovalnega-programa-zagotovimosi-hrano-za-jutri-v-letu-2020-ii

Javni razpis za ukrep 21 Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok prijave: 24. 11. 2020

Več informacij: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-21-izjemna-zacasna-podpora-kmetom-ter-msp-ki-jih-je-kriza-zaradi-covid-19-se-posebej-prizadela-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-20142020/

Javni poziv k oddaji predlogov za podelitev odličij in področnih priznanj Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2020

Razpisovalec: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Rok prijave: 2. 12. 2020

Več informacij: https://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/2020/poziv.htm

Javni razpis za sofinanciranje organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije za obdobje 2021–2023

Razpisovalec: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Rok prijave: 16. 11. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11443/javni-razpis-za-sofinanciranje-organizacij-civilne-druzbe-v-republiki-sloveniji-katerih-osnovna-dejavnost-je-namenjena-slovenski-narodni-skupnosti-zunaj-republike-slovenije-za-obdobje-20212023

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2021

Razpisovalec: Fundacija za šport

Rok prijave: 16. 11. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11423/javni-razpis-fundacije-za-sport-za-sofinanciranje-sportnih-programov-razvojne-dejavnosti-v-sportu-sportnih-prireditev-in-promocije-sporta-ter-druzbene-in-okoljske-odgovornosti-v-sportu-v-letu-2021

3. javni razpis za podukrep 9.1 ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok prijave: 22. 12. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11407/3-javni-razpis-za-podukrep-91-ustanavljanje-skupin-in-organizacij-proizvajalcev-v-kmetijskem-in-gozdarskem-sektorju-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-20142020

Razpis EU za sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k uresničevanju evropske strategije za boj proti dezinformacijam ter dopolnjevali aktivnosti EDMO

Razpisovalec: Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo

Rok prijave: ‎30‎. ‎11‎. ‎2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11380/razpis-eu-za-sofinanciranje-projektov-ki-bodo-prispevali-k-uresnicevanju-evropske-strategije-za-boj-proti-dezinformacijam-ter-dopolnjevali-aktivnosti-edmo 

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020

Razpisovalec: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad

Rok prijave: ‎28‎. ‎09‎. ‎2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11345/javni-razpis-za-sofinanciranje-pilotnih-projektov-razvoja-in-uvedbe-inovativnih-resitev-za-ohranjanje-zavzetosti-produktivnosti-in-ucinkovitosti-starejsih-zaposlenih-2020 

Aktualni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za likvidnostna posojila MSP-jem na problemskih in obmejnih območjih ter dolgoročna posojila za investicijske projekte s področja kmetijstva

Razpisovalec: Slovenski regionalni razvojni sklad

Rok prijave: več rokov - glej povezavo

Več informacij: http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/kmetijstvoprimarnapridelava 

Journalism 360 Challenge

Razpisovalec: Online News Association

Rok prijave: 20. 8. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11333/journalism-360-challenge 

Razpis Evropskega parlamenta za sofinanciranje projektov na področju ozaveščanja državljanov o vlogi in demokratičnih vrednotah Evropske unije

Razpisovalec: Evropski parlament

Rok prijave: 30. 9. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11328/razpis-evropskega-parlamenta-za-sofinanciranje-projektov-na-podrocju-ozavescanja-drzavljanov-o-vlogi-in-demokraticnih-vrednotah-evropske-unije 

OSIS: Podpora lokalnemu aktivizmu za podnebno pravičnost v srednjevzhodni Evropi

Razpisovalec: Open Society Institute – Sofia Foundation (OSIS)

Rok prijave: 15. 9. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11327/osis-podpora-lokalnemu-aktivizmu-za-podnebno-pravicnost-v-srednjevzhodni-evropi 

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini z začetkom v šolskem letu 2020/21

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Rok prijave: 31. 8. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11326/javni-razpis-za-financiranje-stipendij-ministrstva-za-kulturo-za-dodiplomski-studij-v-tujini-z-zacetkom-v-solskem-letu-202021 

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije z začetkom v študijskem letu 2020/21

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Rok prijave: 31. 8. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11325/javni-razpis-za-financiranje-stipendij-ministrstva-za-kulturo-za-podiplomski-studij-in-izpopolnjevanje-v-drzavah-izven-drzav-clanic-evropske-unije-z-zacetkom-v-studijskem-letu-202021 

Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok prijave: Javni razpis ima naslednja prijavna roka za oddajo vlog: 24. 8. in 9. 10. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11319/javni-razpis-p7c-2020-covid-krediti-za-blazitev-posledic-epidemije-sars-cov-2-na-gospodarstvo 

Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok prijave: 1. rok do 7. 9. 2020, 2. rok do 12. 10. 2020, 3. rok do 2. 11. 2020, 4. rok do 7. 12. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11318/javni-razpis-za-dodeljevanje-posojil-za-investicijske-projekte-v-primarni-kmetijski-pridelavi-a1 

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok prijave: 1. rok do 24. 8. 2020, 2. rok do 9. 10. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11317/javni-razpis-za-dodeljevanje-likvidnostnih-posojil-na-problemskih-in-obmejnih-problemskih-obmocjih-b1 

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih

Razpisovalec: SPIRIT Slovenija

Rok prijave: 15. 9. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11316/javni-poziv-za-sofinanciranje-stroskov-digitalizacije-prodajnih-poti-ter-predstavitvenih-in-trzenjskih-gradiv-za-promocijo-na-tujih-trgih 

Javno naročilo EU: Študija o financiranju biotske raznovrstnosti in sledenju izdatkom, povezanim z biotsko raznovrstnostjo, v proračunu EU

Razpisovalec: Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje

Rok prijave: 9. 9. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11314/javno-narocilo-eu-studija-o-financiranju-biotske-raznovrstnosti-in-sledenju-izdatkom-povezanim-z-biotsko-raznovrstnostjo-v-proracunu-eu 

Javno naročilo EU: Študija »Pametne turistične destinacije«

Razpisovalec: Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

Rok prijave: 29. 9. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11313/javno-narocilo-eu-studija-pametne-turisticne-destinacije 

Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok prijave: Za razpis je predviden en rok za oddajo vlog. Razpisna komisija bo obravnavala popolne vloge, ki bodo oddane na pošti ali osebno v roku 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije (datum objave v Uradnem listu: 24. 7. 2020)

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11307/javni-razpis-za-podporo-planinski-sportni-in-vecnamenski-rekreacijski-infrastrukturi 

Sklad za inovacije: Razpis za sofinanciranje inovacij in tehnoloških rešitev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Razpisovalec: Evropska komisija

Rok prijave: 29. 10. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11283/sklad-za-inovacije-razpis-za-sofinanciranje-inovacij-in-tehnoloskih-resitev-za-zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov

Razpis EU za zbiranje predlogov za nepovratna sredstva za enostavne programe za promocijo kmetijskih proizvodov, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, za obnovitev položaja na trgu

Razpisovalec: CHAFEA - Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje kmetijstvo in hrano

Rok prijave: ‎27‎. ‎08‎. ‎2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11255/razpis-eu-za-zbiranje-predlogov-za-nepovratna-sredstva-za-enostavne-programe-za-promocijo-kmetijskih-proizvodov-ki-se-izvajajo-na-notranjem-trgu-in-v-tretjih-drzavah-za-obnovitev-polozaja-na-trgu 

MEET AND CODE 2020: NEVLADNE ORGANIZACIJE SE LAHKO PRIJAVIJO ZA NEPOVRATNA SREDSTVA ZA IZVEDBO DOGODKOV KODIRANJA

S 1. junijem Meet and Code vabi lokalne nevladne in neprofitne organizacije po vsej Evropi, da se prijavijo za prejem nepovratnih sredstev za organizacijo dogodkov, ki spodbujajo zanimanje mladih Evropejcev za kodiranje in jim omogočajo dostop do digitalnih znanj. 

Rok za prijavo: 10. september 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/aktualno/4090/meet-and-code-2020-nevladne-organizacije-se-lahko-prijavijo-za-nepovratna-sredstva-za-izvedbo-dogodkov-kodiranja/ 

Izbor predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij v Svet ministra za javno upravo za razvoj 5G tehnologije v Sloveniji

CNVOS vabi vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora predstavnice oz. predstavnika NVO v Svet ministra za javno upravo za razvoj 5G tehnologije v Sloveniji. Več

EaSI: Podpora delovanju mrež NVO na EU ravni na področju socialnega vključevanja in zmanjševanja revščine ter spodbujanja mikrofinanciranja in financiranja socialnega podjetništva, ki imajo s Komisijo podpisan okvirni sporazum

Razpisovalec: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Rok prijave: 24. 8. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11147/easi-podpora-delovanju-mrez-nvo-na-eu-ravni-na-podrocju-socialnega-vkljucevanja-in-zmanjsevanja-revscine-ter-spodbujanja-mikrofinanciranja-in-financiranja-socialnega-podjetnistva-ki-imajo-s-komisijo-podpisan-okvirni-sporazum 

ESCF: Nov rok za prijavo na razpis za sofinanciranje implementacijskih načrtov za učinkovito spopadanje s socialnimi izzivi

Razpisovalec: European Social Catalyst Fund

Rok prijave: 11. 9. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11118/escf-nov-rok-za-prijavo-na-razpis-za-sofinanciranje-implementacijskih-nacrtov-za-ucinkovito-spopadanje-s-socialnimi-izzivi 

Prostovoljci EU za humanitarno pomoč: Razpis za sofinanciranje nadnacionalnih partnerstev za razmestitev prostovoljcev EU za pomoč

Razpisovalec: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Rok prijave: 1. 7. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11117/prostovoljci-eu-za-humanitarno-pomoc-razpis-za-sofinanciranje-nadnacionalnih-partnerstev-za-razmestitev-prostovoljcev-eu-za-pomoc 

Šesti rok za prijave na javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija: upravljanje in koristna raba vodnih virov

Razpisovalec: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Rok prijave: 30. 6. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11116/sesti-rok-za-prijave-na-javni-razpis-programa-sodelovanja-interreg-v-a-slovenija-avstrija-upravljanje-in-koristna-raba-vodnih-virov 

Obzorje 2020: Sofinanciranje projektov, ki podpirajo konkurenčno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo

Razpisovalec: Evropska komisija

Rok prijave: 1. 9. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11115/obzorje-2020-sofinanciranje-projektov-ki-podpirajo-konkurencno-nizkoogljicno-in-krozno-gospodarstvo 

Javni razpis Sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2020

Razpisovalec:  Zavod za šport RS Planica

Rok prijave: 03.03.2020

Več informacij: https://www.sportmladih.net/novice/917

Sprememba 2. javnega poziva LAS V objemu sonca, sklad ESRR

Upravni odbor LAS V objemu sonca je na 17. redni seji, dne 5.2.2020 potrdil podaljšanje roka za oddajo predlogov operacija na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Rok za oddajo operacij se podaljša iz 2.3.2020 na 3.4.2020 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja). Več

 

Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi - PF1 in Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi - PF2

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok prijave: 1. rok do 31. 1. 2020,
                    2. rok do 28. 2. 2020,
                    3. rok do 31. 3. 2020,
                    4. rok do 30. 4. 2020.

Več informacij: https://www.obcina-kanal.si/gids/sporocilo/2020011410013229/

Delavnica za predstavitev 2. Javnega poziva za izbor projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

LAS V objemu sonca vljudno vabi na delavnico za predstavitev 2. Javnega poziva za izbor projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki bo:

 •  9.12.2019 ob 16:30, v veliki sejni sobi na Občini Brda
 • 11.12.2019 ob 16:30, v stekleni dvorani na Mestni občini Nova Gorica
 • 16.12.2019 ob 16:30, v dvorani Zorana Mušiča na Občini Renče-Vogrsko.

OBJAVA 2. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Razpisovalec: Lokalna akcijska skupina LAS V OBJEMU SONCA

Rok prijave: 2.3.2020

Več informacij: https://www.las-vobjemusonca.si/javni_pozivi/aktualni_javni_pozivi/2019112509451756/OBJAVA_2._JAVNEGA_POZIVA_za_izbor_operacij_za_uresni%C4%8Devanje_ciljev_Strategije_lokalnega_razvoja_za_lokalno_akcijsko_skupino_LAS_V_OBJEMU_SONCA_iz_Evropskega_sklada_za_regionalni_razvoj__/ 

Razpisi za sofinanciranje projektov na področju zelene ekonomije v skladu s trajnostnimi razvojnimi cilji za leto 2020

V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je bilo 12. novembra objavljenih 13 javnih razpisov za sofinanciranje projektov na področju zelene ekonomije v skladu s trajnostnimi razvojnimi cilji za leto 2020.

Razpisovalec: Evropska komisija

Rok prijave: 13. 2. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10622/obzorje-2020-razpisi-za-sofinanciranje-projektov-na-podrocju-zelene-ekonomije-v-skladu-s-trajnostnimi-razvojnimi-cilji-za-leto-2020 

 

2. Javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 za leto 2019

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok prijave: 20. 12. 2019

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10489/2-javni-razpis-za-podukrep-91-podpora-za-ustanavljanje-skupin-in-organizacij-proizvajalcev-v-kmetijskem-in-gozdarskem-sektorju-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-20142020-za-leto-2019  

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

ICRA podjetjem nudi celovito podporo pri pridobivanju sredstev. Več

COSME: Razpisi za sofinanciranje projektov na področju socialne ekonomije

Razpisovalec: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)

Rok prijave: 26. 9. 2019

Domača stran razpisa: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=COS-SEM-2019-4-01;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState 

Razpis za pridobitev pravice do uporabe znaka kolektivne blagovne znamke Geopark Idrija - IDRIJA IZBRANO

Razpisovalec: Zavodu za turizem Idrija

Rok prijave: Roki za prijavo pridelkov / izdelkov / jedi in pijač / prireditev / turističnih programov in doživetij v ocenjevanje za pridobitev pravice do uporabe znaka KBZ IDRIJA IZBRANO po posameznih kategorijah bodo naslednji:

 • Rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja - Rok za oddajo prijave: 7. 10. 2019
 • Pridelki in prehranski izdelki - Rok za oddajo prijave: 7. 10. 2019
 • Jedi in pijače postrežene na gostinski način - Rok za oddajo prijave: 18. 10. 2019
 • Prireditve Rok za oddajo prijave: 15 dni pred predvidenim datumom prireditve 

Domača stran razpisa: http://www.geopark-idrija.si/si/geopark/264/razpis-2019/ 

EASI: Ppdora delovanju mrež NVO na EU ravni na področju socialnega vključevanja in zmanjševanja revščine ter spodbujanja mikrofinanciranja in financiranja socialnega podjetništva, ki so s komisijo že sklenile okvirni partnerski sporazum v okviru predhodnega razpisa

Razpisovalec: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Rok prijave: 25. 9. 2019

Domača stran razpisa: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=571&furtherCalls=yes 

Javni razpis Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za dodelitev neposrednih posojil v letu 2019 za pospeševanje razvoja kmetijstva

Razpisovalec: Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Rok prijave: 30. 8. 2019, 25. 10. 2019, 15. 1. 2020, 13. 3. 2020, 20. 5. 2020 in 28. 8. 2020 oz. do porabe sredstev.

Domača stran razpisa: http://www.jsmg-goriska.com/kmetijstvo-2019.html 

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok prijave: Vlagatelj vlogo odda do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 15. 7. 2019,
2. rok do 26. 8. 2019,
3. rok do 21. 10. 2019,
4. rok do 25. 11. 2019.

Domača stran razpisa: http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_javni_razpis_ypf2019_copy1.pdf 

2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Razpisovalec: RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Rok prijave: 12. 6. 2019

Domača stran razpisa: http://www.las-vobjemusonca.si/javni_pozivi/aktualni_javni_pozivi/2019050815544598/OBJAVA_2._JAVNEGA_POZIVA_za_izbor_operacij_za_uresni%C4%8Devanje_ciljev__Strategije_lokalnega_razvoja_za_lokalno_akcijsko_skupino_LAS_V_objemu_sonca__iz_Evropskega_kmetijskega_sklada_za_razvoj_pode%C5%BEelja/ 

Javni poziv za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA

Razpisovalec: Ministrstvo za javno upravo

Rok prijave: 4. junij 2019

Domača stran razpisa: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/javni_razpisi_za_nvo/javni_poziv_za_sofinanciranje_projektov_nvo_izbranih_na_razpisih_eu_ali_urada_za_financni_mehanizem_efta_2019/ 

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019

Razpisovalec: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Rok prijave: 24.4. 2019

Domača stran razpisa: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-krepitev-sodelovanja-delodajalcev-in-socialnih-partnerjev-s-srednjimi-poklicnimi-in-1/ 

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2019

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Njegov namen je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je treba poslati do  30.4.2019.  Več o tem

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Razpisovalec: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Rok prijave: 18. junij 2019

Domača stran razpisa: http://www.si-hu.eu/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/ 

Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019

Razpisovalec: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Rok prijave: 8. 5. 2019

Domača stran razpisa: http://www.arrs.si/sl/Razpisi/19/razp-medn-zdruz-19.asp 

Razpis fundacije Mama Cash za podporo projektom na področju spodbujanja pravic žensk, deklet in transspolnih oseb

Razpisovalec: Mama Cash

Rok prijave: 31. marec 2019

Domača stran razpisa: https://www.mamacash.org/en/apply-for-a-grant-1 

Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politike – Pobude za inovacije v politiki – Evropski v prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja na področjih izobraževanja in usposabljanja

Razpisovalec: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Rok prijave: 19. marec 2019

Domača stran razpisa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.454.01.0004.01.SLV&toc=OJ:C:2018:454:TOC 

Javni razpis NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb

Razpisovalec: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok prijave: 28.2.2019

Domača stran razpisa: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=153 

POZIV NED K PREDLOŽITVI PREDLOGOV PROJEKTOV ZA NASLEDNJI KROG FINANCIRANJA

Razpisovalec: National Endowment for Democracy (NED)

Rok prijave: 15. 3. 2019

Domača stran razpisa: https://www.ned.org/apply-for-grant/en/  

Javni poziv za prijavo interesa za vključitev partnerjev v projekt iz razpisa Pobude Evropske komisije "UIA - URBAN INNOVATIVE ACTIONS"

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje poziva za prijavo interesa za vključitev partnerjev v projekt iz razpisa, ki ga je objavila Evroska komisija, “Urban Innovative Actions". Osnovni cilj projekta je spodbujanje inovativnih ukrepov za urbani razvoj. Glede na specifične teme, opredeljene v razpisu, bo poudarek na " Trajnostni rabi prostora in sonaravnih rešitvah” ter pripravi projekta večdimenzionalne regeneracije, ki bo vključen v čezmejno ozemlje EZTS GO: "ROSE GARDEN". Rok za oddajo prijave interesa: 22.1.2019. Več o tem

Vabilo na informativni dan programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota

Zavod za razvoj mobilnosti mladih vabi na informativni dan programov Erasmus+: Mladi v akciji (E+: MvA) in Evropska solidarnostna enota (ESE), ki bo 11. januarja 2019, med 9:30 in 16:30 uro v Hiši EU v Ljubljani (Dunajska cesta 20). Dogodek je namenjen vsem, ki se želite informirati o:

 • Namenu, ciljih in značilnostih obeh programov;
 • Strukturi obeh programov;
 • Možnostih, ki jih za prijavo projektov, ponujata oba programa.

Več informacij dobite na tej povezavi.

Razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote za leto 2019

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote za leto 2019, ki zajema naslednje ukrepe:

 • prostovoljski projekti (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)
 • prostovoljska partnerstva (posebni sporazumi za leto 2019 na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu 2018–2020) (rok prijave: 20. april 2019)
 • prostovoljske skupine na prednostnih področjih (rok prijave: 28. september 2019)
 • pripravništva in zaposlitve (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)
 • solidarnostni projekti (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019

Več o razpisu dobite na vodniku po evropski solidarnostni enoti 2019 (European Solidarity Corps Guide).

Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 2019

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za usposabljanje brezposelnih mladih na delovnih mestih. Povabilo je odprto od 7. 12. 2018 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2019. Za leto 2019 je v okviru tega javnega povabila na voljo okvirno na voljo 2,22 milijona EUR. Več informacij

Usposabljanje na delovnem mestu

Zavod Rebuplike Slovenije za zaposlovanje objavlja 2 javni povabili za usposabljanje dolgotrajno brezposelnih, starejših in brez izobrazbe ter brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih. Delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje lahko oddajo ponudbe za usposabljanje elektronsko na portalu za delodajalce, od 7. 12. 2018 od 10. ure do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do 31. 5. 2019 do 23.59 ure. Več informacij dobite na tej povezavi.