info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

         MJU CB crna1

Rezultati volitev za nadomestnega predstavnika NVO v razvojni svet regije

Sporočamo, da je bil v torek, 12. 1. 2015, na podlagi prejetih glasovnic izbrana nadomestna predstavnica NVO v Razvojnem svetu regije za območje Upravne enote Ajdovščina, in sicer Nada Blažko, ki jo je predlagalo Pritrkovalsko društvo Ivan Mercina.

Skladno z 8. členom Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Svet NVO Severne Primorske / Goriške statistične regije (v nadaljevanju Poslovnik) so bile med 22. decembrom 2014 in 11. januarjem 2015 razpisane volitve nadomestnega predstavnika NVO v Razvojni svet Severne Primorske / Goriške razvojne regije (RSR) za območje UE Ajdovščina. Za območje UE Ajdovščina se je v RSR volil en nadomestni predstavnik NVO.

V času volitev se je lahko glasovalo za tri predlagane kandidate, in sicer za Nado Blažko (predlagatelj: Pritrkovalsko društvo Ivan Mercina) pod zaporedno številko 1, Dejana Štemberger-ja (predlagatelj: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva – Hiša sadeži družbe Vipava) pod zaporedno številko 2 in Ano Velikonja (predlagatelj: Mladinski svet Ajdovščina) pod zaporedno številko 3.

Možnost glasovanja so imele vse nevladne organizacije s sedežem v UE Ajdovščina (Občina Ajdovščina in Vipava). Na sedež Fundacije BiT Planota je v času volitev do vključno nedelje, 11. januarja 2015, prispelo skupaj 29 glasovnic, ki so bile vse veljavne. Po roku, ki je bil predviden za glasovanje, sta prispeli še 2 glasovnici, ki zaradi tega nista veljavni.

Za kandidatko št. 1 (Nada Blažko) je glasovalo 16 nevladnih organizacij, za kandidata št. 2 (Dejan Štemberger) je glasovala 1 nevladna organizacija in za kandidatko št 3 (Ana Velikonja) 12 nevladnih organizacij.

1

2

5

4

3

6