HITRI KONTAKT
Grgarske Ravne 30
E: info@planota.si
T: 05 307 40 40

Logo ESS crn                        MJU CB crna1 

 

Razvojni teambuilding programi

Obvladovanje stresa, prebujanje kreativnega potenciala, razvoj komunikacijskih sposobnosti, ciljna usmerjenost, proaktivnost ob novih izzivih ... Nevladne organizacije ponujajo stimulativno okolje za razvoj natančno izbranih znanj, veščin in kompetenc vaših zaposlenih. Razvijajte človeški potencial skozi družbeno odgovorno delovanje.

Adrenalin + komunikacijski izziv + zaupanje = potapljanje

Adrenalin, avanture, akcija
Adrenalinske avanture, začinjene s timsko akcijo, so lahko mnogo več kot le dobrodošel odklop od vsakodnevne rutine. Lahko so nazorna demonstracija nujnosti sodelovanja za doseganje skupnih ciljev, trening hitre in učinkovite komunikacije, poglabljanje razumevanja vlog članov tima. Povrhu pa še priložnost za tkanje neformalnih vezi in s tem dobre delovne klime.

Preberi več