info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

 

Od 24. decembra 2020 do 4. januarja 2021 smo na dopustu.

Vidimo se v 2021, srečno!

 


 Voscilnica 2021


 

         MJU CB crna1

Finančno poslovanje in računovodstvo za nevladne organizacije

 

Ste predsednik društva, ki nosi odgovornost za pravilno knjiženje poslovnih dogodkov pa o tem niste prepričani?

Ne veste, če društvo v obračunu DDPO pravilno izkazujejo prihodke iz nepridobitne dejavnosti?
Delo v društvu opravljajo prostovoljci in niste prepričani, ali gre za zaposlovanjem na črno?
Ste prejemnik EU nepovratnih sredstev in ne veste, kako zagotoviti za projekt ustrezno ločen knjigovodski sistem oziroma ustrezno knjigovodsko evidenco?

racunov

Regionalno stičišče NVO Planota je zanesljiv računovodski servis, specializiran za delo društev, zavodov, fundacij in socialnih podjetij, ki zahtevajo posebno vodenje računovodstva.
Vsem strankam nudimo brezplačno svetovanje s področja računovodstva, davkov in namenske porabe javnih sredstev. Vsaki stranki se posvetimo in ji pomagamo do optimalnih odločitev in storitev. Računovodske storitve opravljamo kvalitetno, zanesljivo ter v dogovorjenih rokih. S sodobnimi informacijskimi rešitvami zagotavljamo hitro in učinkovito posredovanje informacij. Dokumentacije vam ni treba posredovati osebno, temveč jo lahko pošljete priporočeno po pošti.

 • Knjigovodske in računovodske storitve:
  • knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik glavne knjige)
  • vodenje pomožnih knjig in razčlenjevalnih razvidov (analitične evidence terjatev in obveznosti, analitične evidence osnovnih sredstev),
  • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
  • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnost
  • sestavljanje letnega poročila skladno z ZGD in SRS za poslovne potrebe in za namene javne objave ter statistične potrebe
  • vodenje davčnih evidenc ter sestavljanje davčnih obračunov, kot so npr. obračun davka od dohodka pravnih oseb, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali po Zakonu o dohodnini ter sestavljanje drugih davčnih obračunov.
  • obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih dohodkov fizičnih oseb, katerih izplačevalec je naročnik te pogodbe (kot npr. avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, dohodkov iz najemnin in drugih), vključno z izdelavo vseh z zakonom ali drugimi predpisi predpisanih obračunov in poročil, povezanih s temi izplačili (ob samem izplačilu in ob zaključku leta),
  • sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe (npr. za potrebe, poslovodstva, lastnikov) in izdelovanje poročil, predpisanih z zakonom in drugimi predpisi za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, ZPIZ in morebitnih drugih državnih inštitucij ter drugih oseb (npr. banke, zavarovalnice) na željo naročnika.

 

 • Projektno, finančno in davčno svetovanje
  • Pomoč pri urejanju dokumentacije novoustanovljenim NVO-jem
  • Svetujemo na področju dohodnine ter DDV
  • Stranke zastopamo pred davčnimi organi (inšpekcijski pregled...)
  • Pomoč pri spremljanju porabe sredstev na projektih

 

 • Administrativne storitve
  Po dogovoru vam olajšamo delo pri administrativnih delih kot so:
  • Izstavljanje računov v vašem imenu
  • Izstavljanje IOP obrazcev v vašem imenu
  • Pisanje dopisov v vašem imenu
  • Izstavljanje opominov v vašem imenu
  • Pomoč pri pripravi dokumentacije za pridobitev bančnih kreditov
  • Vodenje vašega plačilnega prometa

Za več informacij pokličite vsak delavnik med 8. in 16. uro na 05 307 40 40 ali 040 288 097 ali nam pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

1

2

5

4

3

6

ZaNVO leaderboard