info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

         MJU CB crna1

Nov mandat Sveta nevladnih organizacij (NVO) Severno Primorske / Goriške statistične regije se podaja novim izzivom naproti

"Svet NVO Goriške statistične regije si želi nadaljevati delo iz prejšnjega mandata in vplivati na lokalne politike, ki zadevajo financiranje nevladnega sektorja. Prizadevali si bomo doseči 80 % financiranje programov društev s strani lokalnih skupnosti, tako da bo delež sofinanciranja s strani lokalnih skupnosti primerljiv z deležem iz evropskih programov. Med pomembnejšimi področji delovanja Sveta NVO bo tudi izboljšanje vključevanja javnosti v oblikovanje lokalnih politik", Iva Devetak, predsednica Sveta NVO Goriške 2016-2020
V novo izvoljenem Svetu NVO je zaenkrat devet predstavnikov NVO iz celotne regije, in sicer štirje iz UE Nova Gorica, po dva iz UE Tolmin in Ajdovščina in ena predstavnica iz UE Idrija. Še v tem mesecu bo svet objavil dodaten poziv za štiri manjkajoče člane sveta.

1

2

5

4

3

6