HITRI KONTAKT
Grgarske Ravne 30
E: info@planota.si
T: 05 307 40 40

Logo ESS crn                        MJU CB crna1 

 

RKS - Območno združenje Ajdovščina z dobrodelno akcijo do brezplačnih kosil za socialno ogrožene

RKS - Območno združenje Ajdovščina se je marca 2014 povezalo s prvimi menzami, ki so bile pripravljene odstopiti višek kosil socialno ogroženim. Do danes je k projektu pristopilo več menz iz občin Ajdovščina in Vipava. Območno združenje pri donatorjih prevzame vsak delavnik 15 toplih kosil, ki jih prostovoljci v termo posodah prenesejo socialno ogroženim.

Pri izvajanju programa območno združenje tesno sodeluje s Centrom za socialno delo Ajdovščina, Zdravstvenim domom Ajdovščina in drugimi dobrodelnimi organizacijami na območju Upravne enote Ajdovščina, od katerih sprejema predloge za nudenje pomoči. Pet kosil dnevno je namenjenih stanovalcem hiše za brezdomne v Ajdovščini. Ostala kosila prejmejo upravičenci do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, ki imajo običajno poleg težkih materialnih pogojev tudi druge težave, kot je na primer težko vključevanje v družbo, težave pri samostojnem življenju, odvisnosti, bolezen in podobno. Nekateri kosilo prejemajo le krajše obdobje, ko so v trenutni stiski, nekaterim pa kosila zagotavljamo že daljše obdobje.

Več informacij: www.ajdovscina.si/novice