HITRI KONTAKT
Grgarske Ravne 30
E: info@planota.si
T: 05 307 40 40

Logo ESS crn                        MJU CB crna1 

 

Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020

Razpisovalec: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Rok prijave: prvo odpiranje (za študijsko leto 2018/2019) do vključno7. 12. 2018; drugo odpiranje (za študijsko leto 2019/2020) do vključno 6. 12. 2019

Domača stran razpisa: www.sklad-kadri.si