HITRI KONTAKT
Grgarske Ravne 30
E: info@planota.si
T: 05 307 40 40

Logo ESS crn                        MJU CB crna1 

 

Občina Ajdovščina: 30. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 19. aprila 2018

Župan Občine Ajdovščina razpisuje 30. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 19. aprila 2018, v veliki sejni sobi Občine Ajdovščina.

Iz predloga dnevnega reda:

* Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu)

* Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017

* Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina« – 1. obravnava

* Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina – 1. obravnava

* Sklep o sprejemu pobude za ustanovitev nove krajevne skupnosti

* Zahteva za obvezno razlago 20. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina

* Sklep o dispoziciji pozidave: Lokavec - Bitovi 2

* Sklepi o javnem interesu za prenos državnega premoženja v razvojne namene

* Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina v letu 2018

* Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra

Več informacij: www.ajdovscina.si