HITRI KONTAKT
Grgarske Ravne 30
E: info@planota.si
T: 05 307 40 40

Logo ESS crn                        MJU CB crna1 

 

Potrebe in izzivi v lokalni skupnosti

Ste zadovoljni z življenjem v lokalni skupnosti, vpetostjo vaše organizacije? Naredi vaša organizacija veliko za povezovanje lokalne skupnosti, pa tega okolje ne prepozna? Menite, da manjka v vašem okolju več povezovanja in sodelovanja? Je sodelovanje vaše organizacije dobra praksa sodelovanja z lokalno skupnostjo?

Če imate kakšen predlog ali pobudo, se obrnite na nas - z veseljem bomo skupaj z vami skušali poiskati rešitev. Pokličite nas na 05 07 40 40 ali 040 288 097 (vsak delovnik med 8. in 16. uro) ali nam pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. s pripisom "IZZIV V LOKALNI SKUPNOSTI".


V Regionalnem stičišču NVO Planota smo v letih 2015 in 2016 zbirali odgovore o tem, kakšna je vpetost nevladnih organizacij (društev, zasebnih zavodov in ustanov) v regiji v lokalno okolje in kaj vse so le-te pripravljene narediti za reševanje lokalnih potreb in izzivov, upoštevajoč zmožnosti, povezovanje in sodelovanje. Lokalne potrebe smo identificirali s pomočjo fokusnih skupin in anket. Identificirane so bile naslednje POTREBE in RAZVOJNI IZZIVI po upravnih enotah:

lokalni izziviUE Ajdovščina:
• Večja prepoznavnost preventivnih programov s področja zdravstva in sociale in večje vključevanje ljudi v programe.
• Povezovanje isto zainteresiranih posameznikov, organizacij, društev in ustanov s področja turizma.
• Vzpostavitev celostne podobe razvoja turistične dejavnosti v kraju in priprava programa.
• Potreba po kolesarskih stezah, povezovanje različnih subjektov pri kulturnih dejavnostih in turističnih prireditvah.
• Potreba po stanovanjskih kooperativah.
• Pomanjkanje turističnih spominkov Vipavske doline.
• Izboljšanje kakovostnega kulturnega programa.
• Povečanje možnosti udejstvovanja posameznika na vseh področjih.

 • UE Nova Gorica:
  • Razvoj turizma, kapacitet, gostinstva, ...
  • Slaba vključenost mladih v družbeno dogajanje, in velik delež mladih med brezposelnimi.
  • Slabša socialna vključenost starejših ter slabši dostop do socialnih in zdravstvenih storitev.
  • Potreba po prostorih za Literarno hišo.
  • Ureditev muzeja Aleksandrink.
  • Razvoj zaposlitvenih centrov, ki zaposlujejo invalide na zaščitenih delovnih mestih.
  • Osveščanje o pomenu in skrbi za ranljive skupine, zlasti za kronične bolnike, starejše in invalide.
  • Več posluha občine in zainteresiranost za sodelovanje.
  • Povezovanje med društvi in občani.
  • Premajhna vključenost in sodelovanje mladih oz. nezanimanje istih. Izgradnja ali prenova dvorane za kulturne prireditve.
  • Ureditev mestnega prometa v celotni občini na enak način.
 • UE Idrija:
  • Potreba po dodatnih vsebinah na področju turizma, boljša informiranost turistov.
  • Premajhno medsektorsko sodelovanje pri reševanju problemov lokalne skupnosti.
  • Usklajenost programov izobraževanja s potrebami lokalnega okolja.
  • Več pozornosti jezikovnemu izobraževanju in usposabljanju na različnih veščinah.
  • Razvoj novih programov vseživljenskega učenja.
  • Slabša socialna vključenost starejših ter slabši dostop do socialnih in zdravstvenih storitev.
  • Organizacija poletnih šol, razvoj mreže poletnih šol – ustvarjalna družba/družba znanja.
  • Spodbujanje zadrževnaja mladih po rednem pouku v Idriji.
  • Spodbujanje elektronskega opismenjevanja in zagotavljanje dostopa do ustrezno opremljenih in prosto dostopnih informacijsko komunikacijskih točk.
  • Nadgradnja obstoječega potniškega prevoza.
  • Urediti dostopnost stanovanj za mlade.
  • Spodbujanje podjetniškega razmišljanja pri mladih – krepitev podjetništva; oblikovanje novih – celostnih turističnih produktov.
  • Razvoj raziskovalnega turizma – razvoj turizma.
  • Zagotavljanje enakih možnosti vsem starostnim skupinam – medgeneracijsko sožitje.
  • Dejavno vključevanje ljudi v različne prireditve.
  • Ureditev mladinskega centra – socialna vključenost.
 • UE Tolmin
  • Potreba po prostorih namenjenih dejavnostim društvom s področja sociale in zdravstva.
  • Pomanjkanje delovnih mest, industrije...
  • Dostopnost za invalide.
  • Razvoj kulturno-socialnih programov, ki bi pritegnili v vključevanje več lokalnega prebivalstva z več aktivnostmi.
  • Vključevanje javnosti pri odločanju in načrtovanju občine.
  • Slaba vključenost mladih v družbeno dogajanje, in velik delež mladih med brezposelnimi.