info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

  • dobre prakse V sodelovanju z NVO na področju sociale smo v Mestni občini Nova Gorica dosegli, da se prostovoljsko delo (zopet) vključi med upravičene stroške programov. Na ta način lahko društvo ali druga NVO nameni sredstva, ki jih pridobi od občine na podlagi prostovoljskega vložka članov, za razvoj oz. bogatitev lastnega programa.
  • V sodelovanjem z NVO s področja tehnične kulture smo dosegli, da ima kvaliteta programov večjo težo kot zgolj »formalni« kriteriji (npr. število članstva, število tekmovanj….). Na ta način dobijo več točk NVO, ki si prizadevajo za celovit program in novosti.
  • Skupaj z NVO, ki delujejo na področju mladine, smo dosegli, da se je v razpisu povišal delež upravičenih stroškov za hrano in pijačo v primerih, ko gre za pogostitev otrok na taborih ali delavnicah. Tako smo NVO-jem olajšali pogostitev otrok na celodnevnih dogodkih.