info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Okrogla miza - Raki prebavil

Društvo ko-RAK.si vabi v torek, 19.3.2019 ob 18.00 uri v veliko sejno sobo Mestne občine Nova Gorica na okroglo mizo: RAKI PREBAVIL S POUDARKOM NA RAKU DEBELEGA ČREVESA IN DANKE (RDČD) ter RAKU TREBUŠNE SLINAVKE. 

V društvu z zadovoljstvom ugotavljajo, da so se problemov rakov prebavil, še posebej RDČD in raka trebušne slinavke v Sloveniji lotili izrazito multidisciplinarno in zato so tudi sprejeli drugo petletko Državnega programa za obvladovanje raka (DPOR). Znotraj DPOR so predvidene pomembne aktivnosti, kot so: Spremljanje bremena raka, Primarna preventiva, Presejalni programi, Multidisciplinarni pristop glede diagnostike in zdravljenja, Raziskovanje, Celostna rehabilitacija in Paliativa. Pomemben prispevek k obvladovanju raka je tudi širjenje znanja.

Zato v marcu - mesecu boja proti raku posebej izpostavljajo nasvete Evropskega kodeksa proti raku, ki je izrazito usmerjen v primarno preventivo. V tem letu ga podpirajo pod geslom: EVROPSKI KODEKS = MANJ RAKA.

Za omizjem bodo: 

  • prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.,
  • doc. dr. Blaž Trotovšek, dr. med.,
  • dr. Mojca Humar, dr. med.,
  • ga. Karmen Bončina, mag. farm.

Okroglo mizo bo moderiral: pridr. prof. dr. Marko Vudrag, dr. med..