info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Delavnica Dostopnost za vse = spoštovanje za vse

Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji vabi 14. junija 2019 ob 10. uri na Fakulteto za uporabne študije v Novi Gorici (velika predavalnica), Gregorčičeva 19, Nova Goricana na brezplačno delavnico, ki jo organizira v okviru projekta ZaVse/4ALL. Delavnica je namenjena predstavnikom nevladnih organizacij in javnih institucij za spoznavanje zakonodajnih okvirjev pri zaposlovanju invalidov in spodbud, ki so jih lahko deležni pri njihovem zaposlovanju. Prijavnica

Naprošajo vas tudi, da zaradi zagotovitve tolmača za znakovni jezik v prijavnici označite oziroma dopišete, ali se bo delavnice udeležila gluha ali naglušna oseba.

Projekt ZaVse/4ALL je namenjen zmanjševanju pomembnega problema, ki se kaže v družbi na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin, med katerimi so tudi invalidi. Ti se srečujejo predvsem s težavami pri zaposlovanju, ki so povezane s težavami z dostopanjem do grajenega okolja in informacij. 

PROGRAM
10.00: Predstavitev spodbud za večje zaposlovanje invalidov v nevladnih organizacijah oziroma izboljšanje njihovega vključevanja na trg dela in splošno o projektu
10.45: Izkustveni del – predstavitev posameznih vrst invalidnosti in praktičen preizkus za udeležence, kako lahko različne skupine invalidov spoznavajo okolje.