info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Pomoč otrokom in družinam, ki so še posebej prizadeti v času epidemije

V Medobčinskem društvu prijateljev mladine za Goriško se tudi v času epidemije trudijo nuditi pomoč in podporo ciljni javnosti, ki so ji zavezani v temeljnih načelih in v programih, ki jih lokalne skupnosti sofinancirajo. V tem času so še posebej odgovorni za zmanjševanje socialne izključenosti že tako ranljivih in socialno ter materialno ogroženih družin z nepolnoletnimi otroki.

V ta namen:

1. S prostovoljci in uporabniki šivajo zaščitne maske.
2. Staršem oz. njihovim otrokom, ki so prosili za pomoč, so zagotovili računalnik za potrebe spremljanja pouka na domu.
3. Civilni zaščiti v MONG so predlagali družine z nepolnoletnimi otroki za katere so ocenili, da so upravičeni do dostave toplih obrokov.
4. Za poplačilo položnic mladim družinam v stiski so namenili 1.250 €.
5. Prejeli so dodatno donacijo v višini 1000 €, ki jo bodo prav tako namenili mladim družinam v stiski za poplačilo položnic ali za nakup prehranskih izdelkov.
6. Uporabnikom Botrstva so namenili bone za nakup prehranskih izdelkov. 
7. Z uporabniki se pogovarjajo po telefonu; strokovne sodelavke: psihologinja, specialna pedagoginja, pedagoginja in sociologinja, kontaktirajo po telefonu s starši s ciljem podpore in/ali druge pomoči, ki jo družina v tem trenutku potrebuje; mladostnikom v teh družinah je po e-mailu poslan poseben vprašalnik, ki jih aktivira in stimulira njihovo pozitivno razmišljanje, ipd.
8. Na spletnih omrežjih objavljajo 'video ponedeljčice' in druge predloge za ustvarjanje v domačem okolju.
9. V okviru nacionalne organizacije, ZPM Slovenije so aktivno vključeni v projekt SOLIDARNOST, POMOČ, POVEZANOST in zbirajo sredstva za pomoč otrokom in družinam, ki so še posebej prizadeti v času epidemije.
10. Uporabnikom in podpornikom so na voljo na sedežu društva ali na tel.številkah 030 703 832 in 041 650 691.