Druge nevladniške novice

Poziv za predloge aktivnosti v okviru Mreže za podeželje za leto 2019

V okviru nacionalne Mreže za podeželje, ki deluje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zbirajo predloge projektov za leto 2019, ki se navezujejo na boljše izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 oz. na boljšo pripravo Skupne kmetijske politike po 2020. Predloge projektov zbirajo do ponedeljka, 26. 11. 2018. 

Namen poziva je zbiranje predlogov projektov na način od spodaj navzgor in odzivanje Mreže za podeželje na potrebe lokalnega prebivalstva, socialnih partnerjev in upravičencev do sredstev PRP 2014–2020. Predlogi projektov naj se nanašajo na izvedbo v letu 2019.

Več informacij: www.program-podezelja.si