Druge nevladniške novice

E-posvetovanje o tem, kaj naj se financira v okviru Sklada ACF v Sloveniji

Konzorcij CNVOS, Zavoda PIP in DRPD NM, ki je upravljalec sklada Active Citizens, organizira e-posvetovanje o glavnih elementih programa: potrebah in izzivih, ciljnih skupinah, rešitvah, učinkih in rezultatih. E-posvetovanje bo potekalo od petka, 16. 11. 2018 do ponedeljka, 3. 12. 2018.

Prednostna področja sklada:

  • demokracija, aktivno državljanstvo, transparentnost in dobro upravljanje;
  • človekove pravice in enaka obravnava;
  • socialna pravičnost in socialno vključevanje (v okviru te prioritete se socialnovarstvene storitve lahko financirajo samo kot del aktivnosti ozaveščanja in zagovorništva);
  • okolje in podnebne spremembe (podprte so lahko samo aktivnosti s področja vključevanja javnosti, zagovorništva, socialnih inovacij in aktivnega državljanstva).

Več informacij: www.cnvos.si