info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Druge nevladniške novice

Dnevi družbene odgovornosti od 28. do 30. 11. 2018

Ekvilib Inštitut vabi med 28. in 30. novembrom na Dneve družbene odgovornosti, ki so namenjeni promociji, izobraževanju in osveščanju o pomenu družbeno odgovornega poslovanja in obnašanja.

Dnevi družbene odgovornosti bodo potekali 28., 29. in 30. novembra. Vsak dan bo Ekvilib Inštitut organiziral en dogodek, ki bo namenjen specifični tematiki s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Prav tako bo vsak dogodek, glede na izbrano tematiko, poskušal prispevati k trajnostnemu razvoju širše družbe. Prispevek k trajnostnemu razvoju bomo ponazorili na način, da bodo aktivnosti posameznih dni sledili ciljem trajnostnega razvoja oz. Agendi 2030. Agenda 2030 za trajnostni razvoj, sprejeta s strani Organizacije združenih Narodov (OZN), na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko – in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.

Več informacij: www.ekvilib.org