Druge nevladniške novice

Glasuj za projekt "Zelena socialna aktivacija"

Zgodbi Zelene socialne aktivacije želimo dati večjo prepoznavnost. Glasuj za zgodbo učenja ranljivih skupin skozi delo. Morda bo ravno tvoj glas prinesel še več pestrosti k dogodku, ki se bo 18. maja odvijal na Bevkovem trgu v Novi Gorici.

Povezava na glasovnico

ZELENA SOCIALNA AKTIVACIJA poteka v sklopu večjega projekta »Regionalno stičišče NVO Planota«, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. Aktivnosti Zelene socialne aktivacije naslavljajo tako problematiko socialne aktivacije kot tudi ponovne uporabe in zmanjševanja odpadkov. V Ustanovi Fundaciji BiT Planota smo namreč zaznali potrebo po dvigovanju zavesti o ponovni uporabi različnih materialov, spodbujanju uporabe lokalnih surovin ter hkrati velik interes za delovno vključevanje ranljivih skupin (starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z motnjami v razvoju…). Ponovno uporabo smo tako izkoristili za t. i. učenje ranljivih skupin skozi delo. Povezali smo se z nevladnimi organizacijami, socialnimi podjetji, javnimi zavodi ter proizvodnimi podjetji. Za potrebe socialnega podjetja smo tako začeli z izvedbo akcije ponovne uporabe papirja za izdelavo embalaže za pakiranje in prodajo izdelkov, ki jo ob pomoči mentorjev iz socialnega podjetja izdelujejo osebe iz ranljivih skupin. S surovinami lokalnega izvora pa slepi in slabovidni ter druge osebe, ki so senzorno ali gibalno ovirane, izdelujejo žlikrofe.

Ključni rezultati:
- Socialna aktivacija ranljivih skupin.
- Večje sodelovanje NVO, socialnih podjetij, javnih zavodov in gospodarstva pri razvoju izdelkov in storitev z družbenim učinkom.
- Razvoj novih storitev oz. izdelkov, ki bodo naslavljali potrebe lokalne skupnosti, vključevali ponovno uporabo oz. predelavo obstoječih materialov ter uporabo lokalnih surovin.

Hvala, da podpirate naša dejanja.