info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Druge nevladniške novice

Poenotena definicija o varovanju poslovne skrivnosti

Državni zbor je pred kratkim sprejel Zakon o poslovni skrivnosti in s tem poenotil definicijo o varovanju poslovne skrivnosti tako v naši državi, kot tudi na ravni prava Evropske unije. Definicija poslovne skrivnosti se glasi:

"Poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;
- ima tržno vrednost;
- imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost." (ZPosS, 2. člen, 1. odstavek)