info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Druge nevladniške novice

Zamrznitev izvrševanja proračuna ne vpliva na projekte in programe NVO, za katere so že sklenjene pogodbe z ministrstvi

Vlada je na sobotni seji zaradi spremenjenih razmer zadržala izvrševanje proračuna za leto 2020. Kaj to pomeni za nevladne organizacije? Zamrznitev izvrševanja proračuna praktično pomeni, da se nemoteno plačujejo že prevzete obveznosti, denimo iz že sklenjenih pogodb, in vsa plačila, ki imajo podlago v zakonu. Država bo torej še vedno plačevala račune in zahtevke, ne bo pa sprejemala novih obveznosti: sklepala novih pogodb, javnih naročil ipd. Več