Druge nevladniške novice

Delavec v karanteni – kako ravnati?

Delavec vas mora o vseh bistvenih okoliščinah, ki vplivajo na njegovo delo ali odsotnost z dela redno obveščati. To pomeni, da vas mora takoj obvestiti, če mu Ministrstvo za zdravje z odločbo odredi karanteno. Delavec je tudi v tem primeru upravičen do plače oziroma nadomestila plače. To velja tudi, če ste mu pred tem odredili začasno čakanje na delo ali pa delo na domu. Več