info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Drugi razpisi

2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Razpisovalec: RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Rok prijave: 12. 6. 2019

Domača stran razpisa: http://www.las-vobjemusonca.si/javni_pozivi/aktualni_javni_pozivi/2019050815544598/OBJAVA_2._JAVNEGA_POZIVA_za_izbor_operacij_za_uresni%C4%8Devanje_ciljev__Strategije_lokalnega_razvoja_za_lokalno_akcijsko_skupino_LAS_V_objemu_sonca__iz_Evropskega_kmetijskega_sklada_za_razvoj_pode%C5%BEelja/