info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Drugi razpisi

COSME: Razpisi za sofinanciranje projektov na področju socialne ekonomije

Razpisovalec: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)

Rok prijave: 26. 9. 2019

Domača stran razpisa: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=COS-SEM-2019-4-01;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState