info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Drugi razpisi

Razpisi za sofinanciranje projektov na področju zelene ekonomije v skladu s trajnostnimi razvojnimi cilji za leto 2020

V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je bilo 12. novembra objavljenih 13 javnih razpisov za sofinanciranje projektov na področju zelene ekonomije v skladu s trajnostnimi razvojnimi cilji za leto 2020.

Razpisovalec: Evropska komisija

Rok prijave: 13. 2. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10622/obzorje-2020-razpisi-za-sofinanciranje-projektov-na-podrocju-zelene-ekonomije-v-skladu-s-trajnostnimi-razvojnimi-cilji-za-leto-2020