Drugi razpisi

Prostovoljci EU za humanitarno pomoč: Razpis za sofinanciranje nadnacionalnih partnerstev za razmestitev prostovoljcev EU za pomoč

Razpisovalec: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Rok prijave: 1. 7. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11117/prostovoljci-eu-za-humanitarno-pomoc-razpis-za-sofinanciranje-nadnacionalnih-partnerstev-za-razmestitev-prostovoljcev-eu-za-pomoc