info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Drugi razpisi

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2021

Razpisovalec: Fundacija za šport

Rok prijave: 16. 11. 2020

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11423/javni-razpis-fundacije-za-sport-za-sofinanciranje-sportnih-programov-razvojne-dejavnosti-v-sportu-sportnih-prireditev-in-promocije-sporta-ter-druzbene-in-okoljske-odgovornosti-v-sportu-v-letu-2021