Novice iz regije

Od novembra bodo mladi občani zbirali projekte za leto 2021

Občina Tolmin je naredila pomemben korak k večjemu vključevanju občanov pri odločanju o porabi občinskega denarja in v letih 2021 in 2022 uvaja participatorni proračun. Ta bo v naslednjem dveletnem obdobju najprej namenjen mladim med 15. in vključno 30. letom kot logično nadaljevanje in nadgradnja že sprejetega Lokalnega programa za mlade. Več