info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Novice iz regije

E-15. festival Odmevi dediščine

Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina 30. novembra 2020 zaključuje petnajsto leto pisanja zgodbe na območju petih krajevnih skupnosti v gornjem delu Baške grape od Petrovega Brda do Grahovega ob Bači. Kljub celoletnim pripravam korona čas dovoljuje le virtualno praznovanje. Obletnico bomo obogatili z novimi informacijskimi tablami z naslovom »Ljudje, ki so pustili sledi…«, brošuro Odsevi dediščine (»bliskovit« sprehod skozi 15-letno delovanje društva) in z vzpostavitvijo novega razstavnega prostora.  

Z zagnanim delom je prepričalo lokalno prebivalstvo, da je zapuščina njihovih prednikov dar preteklosti, ki je z umestitvijo v turistične tokove privlačna tudi za modernega človeka. Produkti, ki jih ustvarja, puščajo za seboj trajnostne sledi, ki so že umestile Baško grapo na etnološki in turistični zemljevid Slovenije, izrisali pa so ji tudi temelje za destinacijo kulturnega turizma.

Poseben poudarek namenja skoraj pozabljeni tehnični dediščini (vetrovalna, Prangarjev mlin, Jakova kovačija). Uhodilo je nekatere stare poti, vzpostavilo je tudi nove (tematska pot Na svoji zemlji, Volfova in Bevkova pot). Vztrajno raziskuje nesnovno dediščino (stara dela, vaške praznike, običaje, navade, znanja in dognanja), jo zapisuje, snema, prikazuje v pisnih medijih, na razstavah in promocijskih stojnicah, v radijskih in TV oddajah. V Register žive kulturne dediščine RS je vpisalo cvetno butarico - pusl. Postavilo je devet info tabel osebnostim, ki so tod pustile sledi, ploščo Bralnemu društvu Gorska vila in Pomnik hribovskim materam. Vsako leto povabi na šest tradicionalnih prireditev in na Festival Odmevi dediščine, pri čemer se zavzema za trajnostno mobilnost. Snuje tudi muzejsko zbirko. Uspehi so tudi sad podpore Občine Tolmin.

Je član ZOTK Tolmin, Turistične zveze Gornjega Posočja in Slovenije, NVO BIT Planota. Gradi mostove z Osnovno šolo S. Kosa Podbrdo, z muzeji (Tolminskim in nacionalnimi), zavodi, fundacijami, z domačimi in sosednjimi društvi.

Je nosilec številnih priznanj in nagrad, med drugim: Murkove listine, Naša Slovenija, ZOTK Slovenije, Občine Tolmin.