Občinski odloki in procesi

Objava gradiva predloga spremembe Odloka OPN MONG po kratkem postopku

Na spletni strani Mestne občine Nova Gorica bo objavljeno do 19. januarja 2020 gradivo predloga spremembe Odloka OPN Mestne občine Nova Gorica. Več