Občinski odloki in procesi

12. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

12. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica bo v četrtek, 6. februarja 2020 ob 15. uri v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica. Več