info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Občinski odloki in procesi

Spremembe odlokov MONG v prid NVO

V mesecu novembru in decembru 2019 nam je uspelo v sodelovanju s predstavniki Sveta NVO Goriške razvojne regije iz območja UE Nova Gorica, uveljaviti spremembe nekaterih odlokov v Mestni občini Nova Gorica (MONG), ki se nanašajo na razpise za nevladne organizacije (NVO):

- Stroški dela (npr. avtorske pogodbe ali pogodbe o delu članov društev, stroški zaposlenih v NVO…) so v novih razpisih, katere je MONG objavila za leto 2020, upravičeni pri izvajanju programov. V bodoče bo torej Mestna občina Nova Gorica NVO-jem sofinancirala stroške dela članov društev z uporabniki, stroške za mentorstvo ter za izvajanje tečajev, ki jih izvajajo člani društev, stroške dela, ki nastanejo pri organiziranju prireditev in drugih dogodkov… Na ta način bodo imela društva in druge NVO priložnost za kadrovsko krepitev, saj bodo za določeno število ur lahko plačale svoje člane, da izvedejo dogovorjeno delo (npr. da tečaj, organizirajo dogodek, nudijo pomoč in svetovanje prikrajšanim…).
- Večletni razpis na področju kulture: v letu 2020 je MONG poleg enoletnega razpisa uvedla tudi 2- letni Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov. Dvoletno financiranja zmanjšuje administrativna opravila občine in NVO, ki nastajajo v zvezi z objavo in prijavo na razpis. Po drugi strani pa NVO-jem omogoča lažje načrtovanje in izvajanje programov, ker izvajanje aktivnosti (delavnice, dogodki, svetovanje in mentorstvo…) lahko »nemoteno« načrtujejo, saj se vmes ne »izgubi par mesecev, ko še ni jasno ali bo program odobren in koliko sredstev bo NVO dobil.
- Povečana sredstva v višini 5.000 € za javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, ki jih bodo NVO porabili za izvajanje svojih programov oz. projektov.
- K predlogu Odloka o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica smo preko svetniške skupine SD in župana podali amandma v zvezi prioritetnim financiranjem javnih del s področja socialnega varstva: predlagali smo, da se besedilo »Odloka« zapiše tako, da bo nedvoumno razvidno, da imajo (poleg drugih) prednost programi s področja socialnega varstva, ne glede na to, kdo je izvajalec javnega programa (med izvajalci so tako lahko tudi NVO-ji).

Pri uveljavljanju pobud so nam poleg uprave pomagale predvsem politične stranke Goriška.si, Mestni odbor SDS Nova Gorica in SD Občinska organizacija Nova Gorica. Za to se jim iskreno zahvaljujemo.