info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Občinski razpisi

12                    13

 

>> Aktualni občinski razpisi

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA SOCIALNE DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI NOVA GORICA V LETU 2021

Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica

Rok prijave: 5. 2. 2021

Več informacij: Razpisi za NVO - cnvos.si 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA ZASVOJENOSTI V MESTNI OBČINI NOVA GORICA V LETU 2021

Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica

Rok prijave: 5. 2. 2021

Več informacij: Razpisi za NVO - cnvos.si 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ENOLETNIH KULTURNIH PROJEKTOV V MESTNI OBČINI NOVA GORICA V LETU 2021

Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica

Rok prijave: 15. 2. 2021

Več informacij: Razpisi za NVO - cnvos.si 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V MESTNI OBČINI NOVA GORICA V LETU 2021

Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica

Rok prijave: 9. 2. 2021

Več informacij: Razpisi za NVO - cnvos.si 

Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta Frnaža Bilje s pripadajočo okolico

Razpisovalec: Občina Miren-Kostanjevica

Rok prijave: 1. 2. 2021

Več informacij: Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta Frnaža Bilje s pripadajočo okolico | Občina Miren-Kostanjevica | MojaObčina.si (mojaobcina.si) 

Javni poziv za dodelitev brezplačne uporabe dvorane za izvedbo prireditev v letu 2020

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 30. 11. 2020

Več informacij: https://www.idrija.si/objava/230363

Subvencioniranje dijaških vozovnic v šolskem letu 2020/2021

Dodatna subvencija Občine Renče-Vogrsko velja le za dijake s stalnim prebivališčem v občini Renče-Vogrsko. Več

Javni razpisi s področja družbenih dejavnosti za leto 2020 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

Občina Cerkno bjavlja sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2020

Več informacij: http://www.cerkno.si/javni-razpisi-s-podrocja-druzbenih-dejavnosti-za-leto-2020-clani-komisij-seznam-prejemnikov-in-visina-sredstev/ 

Javna razprava za sprejem Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine

Razpisovalec: Občina Miren-Kostanjevica

Rok prijave: 7. 9. 2020

Več informacij: https://www.miren-kostanjevica.si/za-obcane-in-obcanke/razpisi-povabila-in-javne-razgrnitve/ 

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2020

Razpisovalec: Občina Renče-Vogrsko

Rok prijave:

  • Za ukrep 1 – skupinske izjeme do vključno 17. 8. 2020  
  • Za ukrep 4 – de minimis do vključno 30. 9. 2020 do

Več informacij: https://www.rence-vogrsko.si/razpisi/2020073008163644/javni_razpis_za_dodelitev_pomoci_za_ohranjanje_in_spodbujanje_razvoja_kmetijstva_in_podezelja_v_obcini_rencevogrsko_za_leto_2020/

Podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica

Rok prijave: 2.9.2020 

Več informacij: https://www.nova-gorica.si/za-obcane/razpisi/2020073111511446/ 

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin v letu 2020

Razpisovalec: Občina Tolmin

Rok prijave: 20.11.2020

Več informacij: https://www.tolmin.si/objava/257081 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV KREDITOV S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI TOLMIN V LETU 2020

Razpisovalec: Občina Tolmin

Rok oddaje: 20.11.2020 

Več informacij: https://www.tolmin.si/razpis/257081 

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Idrija v najem

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok oddaje: 2.6.2020

Več informacij: https://www.idrija.si/objava/261173 

JAVNI RAZPIS STANOVANJSKIH POSOJIL ZA NOVOGRADNJE IN ADAPTACIJE TER NAKUPE STANOVANJ ALI STANOVANJSKIH HIŠ ZA MLADE IN MLADE DRUŽINE

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok oddaje: 02.07.2020

Več informacij: https://www.idrija.si/objava/263096 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo - grad Rihemberk

MONG je objavil namero za brezplačno uporabo prostorov v gradu Rihemberk. Več

Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč v letu 2020

Razpisovalec: Občina Tolmin

Rok prijave: 04.05.2020

Več informacij: https://www.tolmin.si/objava/254739 

JAVNI RAZPIS za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Vipava za leto 2020

Razpisovalec: Občina Vipava

Rok prijave: 1.10.2020 oziroma do porabe sredstev kreditne mase

Več informacij: https://www.vipava.si/novice/razpisi/2020042423542820/JAVNI-RAZPIS-za-dodelitev-kreditov-s-subvencionirano-obrestno-mero-za-spodbujanje-investicijskih-vlaganj-v-proizvodne-in-storitvene-kapacitete-v-ob%C4%8Dini-Vipava-za-leto-2020/

 

Povabilo k podaji predloga za imenovanje člana v Nadzornem odboru Občine Šempeter-Vrtojba do izteka mandata aktualnemu nadzornemu odboru

Predlog kandidature posredujte Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo, da bo dostavljeno do 18. 5. 2020. Več

Ponovni poziv za predložitev predlogov za člana sveta območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Tolmin

JSKD je pozval samoupravne skupnosti, da oblikujejo predlog na podlagi poziva kulturnim društvom, zvezam kulturnih društev ter posameznikom s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v posamezni samoupravni lokalni skupnosti. Najkasneje do torka, 31. marca 2020, lahko posredujete ime in priimek ter naslov kandidata, ki ga predlagate za člana sveta. Več

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj v letu 2020

Razpisovalec: Občina Ajdovščina

Rok prijave: - sklop A: za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 6. 4. 2020,
                    - sklop B: za sofinanciranje letovanj 7. 9. 2020,
                    - podsklop: za sofinanciranje mednarodne mobilnosti mladih 7. 9. 2020.

Več informacij: https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javni_razpisi/2020030613501304/

Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2020

Razpisovalec:  Občina Kanal ob Soči

Rok prijave: 23.03.2020

Več informacij: https://www.obcina-kanal.si/gids/sporocilo/2020022111014398/

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v občini Vipava v letu 2020

Razpisovalec:  Občina Vipava

Rok prijave: 16.03.2020

Več informacij: https://www.vipava.si/novice/2020021614440340/

Javni razpis za sofinanciranje programov borčevskih in veteranskih organizacij v letu 2020

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 18. 02. 2020

Več informacij: https://www.idrija.si/objava/240661

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v letu 2020

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 18.02. 2020

Več informacij: https://www.idrija.si/objava/240671

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2020

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 18.02. 2020

Več informacij: https://www.idrija.si/objava/240698

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih projektov v letu 2020

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 27.02. 2020

Več informacij: https://www.idrija.si/objava/240694

Javni razpis za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev v letu 2020

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 27.02. 2020

Več informacij: https://www.idrija.si/objava/240700

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma v Občini Idrija za leto 2020

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 05. 03. 2020

Več informacij: https://www.idrija.si/objava/240666

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija za programsko obdobje 2015-2020 v letu 2020

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 05. 03. 2020

Več informacij: https://www.idrija.si/objava/240726

Javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem interesu v Občini Idrija v letu 2020

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 10. 03. 2020

Več informacij: https://www.idrija.si/objava/240695

Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020

Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica

Rok prijave: 18.02.2020

Več informacij: https://nova-gorica.si/zadnje-objave/2020012013070244/

Javni poziv za dodelitev brezplačne uporabe dvorane za izvedbo prireditev v letu 2020 v Občini Idrija

Razpisovalec:Občina Idrija

Rok prijave: 30. 11. 2020

Več informacij: https://www.idrija.si/objava/230363 

Informacije javnega značaja o postopkih javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v letu 2019

Občina Vipava je objavila Informacija javnega značaja o postopkih javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v letu 2019. Več

Javni razpisi in javni pozivi za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec 2019

Več informacije razpisov Občine Bovec dobite na: https://obcina.bovec.si/razpisi/17951/

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma v Občini Idrija za leto 2019

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 16.08.2019 

Domača stran razpisa: https://www.idrija.si/objava/203172 

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za izvedbo ukrepov v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019

Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica

Rok prijave: za ukrepe po skupinskih izjemah do 25. 7. 2019; za ukrepe de minimis do 5. 9. 2019

Domača stran razpisa: https://www.nova-gorica.si/za-obcane/razpisi/ 

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin za leti 2019 in 2020

Razpisovalec: Občina Tolmin

Rok prijave: 27. julija 2019

Domača stran razpisa: https://www.tolmin.si/objave/58 

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija za programsko obdobje 2015-2020 v letu 2019

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 03.06.2019

Domača stran razpisa: https://www.idrija.si/objava/189755 

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2019

Razpisovalec: Občina Tolmin

Rok prijave: 14.06.2019

Domača stran razpisa: https://www.tolmin.si/razpis/191466 

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v Občini Tolmin za leto 2019

Razpisovalec: Občina Tolmin

Rok prijave: 14.06.2019

Domača stran razpisa: https://www.tolmin.si/razpis/191474 

Najava Javnih razpisov in javnega poziva za leto 2019

Občina Kobarid obvešča, da bodo predvidoma v petek, 10. maja 2019 objavljeni javni razpisi.

Povabilo k oddaji ponudbe za pripravo programa, poslovno svetovanje in koordinacijo deležnikov pri izvedbi programa »Poletnih prireditev 2019« na Bevkovem trgu v Novi Gorici

Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica

Rok prijave: 6. 5. 2019

Domača stran razpisa: https://www.nova-gorica.si/za-obcane/razpisi/2019041914432917/ 

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba

Razpisovalec: Občina Šempeter-Vrtojba

Rok prijave: 28. maj 2019

Domača stran razpisa: https://www.mojaobcina.si/sempeter-vrtojba/novice/gospodarstvo/javni-razpis-za-spodbujanje-zacetnih-investicij-in-investicij-v-razsirjanje-dejavnosti-in-razvoj-promocijskih-aktivnosti-podjetji-ter-spodbujanje-najema-poslovnih-prostorov-na-obmocju-obcine-sempeter-vrtojba.html?RSSd2bef8f891cd4830aa99d77f59e3dd6e 

Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019

Razpisovalec: Občina Kanal ob Soči

Rok prijave: 20. 5. 2019

Domača stran razpisa: https://www.obcina-kanal.si/gids/sporocilo/2019041914113806/ 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov, projektov, letovanj v letu 201

Razpisovalec: Občina Ajdovščina

Rok prijave:  - sklop A: za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 8. 5. 2019
                     - sklop B: za sofinanciranje letovanj 5. 9. 2019
                     - podsklop: za sofinanciranje mednarodne mobilnosti mladih 5. 9. 2019

Domača stran razpisa: https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javni_razpisi/2019041210404463/ 

Natečaj za dodelitev občinskih priznanj za leto 2019

Občina Bovec razpisuje natečaj za dodelitev občinskih priznanj za leto 2019. Pisne predloge do vključno 30. aprila 2019. Več

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Bovec v letu 2018

Razpisovalec: Občina Bovec

Rok prijave: 17. 4. 2019

Domača stran razpisa: https://obcina.bovec.si/razpisi/16160/ 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava za leto 2019

Razpisovalec: Občina Vipava

Rok prijave: 6. 5. 2019

Domača stran razpisa: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019002200038/javni-razpis-za-sofinanciranje-prireditev-in-drugih-aktivnosti-ki-pospesujejo-razvoj-turizma-mladinskih-projektov-ter-drugih-druzbenih-dejavnosti-v-obcini-vipava-za-leto-2019-st--610-22019-2-ob-184019 

Javni razpis za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev v letu 2019

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 06.05.2019

Domača stran razpisa: https://www.idrija.si/objava/183763 

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih projektov v letu 2019

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 06.05.2019

Domača stran razpisa: https://www.idrija.si/objava/183735 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem interesu v Občini Idrija v letu 2019

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 23. 4. 2019

Domača stran razpisa: https://www.idrija.si/objava/183766 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2019

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 15.04.2019 

Domača stran razpisa: https://www.idrija.si/objava/183748 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v letu 2019

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 15.04.2019

Domača stran razpisa: https://www.idrija.si/objava/183734 

Javni razpis za sofinanciranje programov borčevskih in veteranskih organizacij v letu 2019

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 15.04.2019

Domača stran razpisa: https://www.idrija.si/objava/183724 

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v občini Ajdovščina v letu 2019

Razpisovalec: Občina Ajdovščina

Rok prijave: 8. 3. 2019

Domača stran razpisa: https://www.ajdovscina.si/novice/2019020616134651/ 

Javni razpis za podelitev nagrad Občine Tolmin v letu 2019

Razpisovalec: Komisija za priznanja in nagrade Občine Tolmin

Rok prijave: 28.02.2019 

Domača stran razpisa: https://www.tolmin.si/objava/172646