info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Razpisi

Ponovni poziv za predložitev predlogov za člana sveta območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Tolmin

JSKD je pozval samoupravne skupnosti, da oblikujejo predlog na podlagi poziva kulturnim društvom, zvezam kulturnih društev ter posameznikom s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v posamezni samoupravni lokalni skupnosti. Najkasneje do torka, 31. marca 2020, lahko posredujete ime in priimek ter naslov kandidata, ki ga predlagate za člana sveta. Več