info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Razpisi

Javni razpisi s področja družbenih dejavnosti za leto 2020 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

Občina Cerkno bjavlja sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2020

Več informacij: http://www.cerkno.si/javni-razpisi-s-podrocja-druzbenih-dejavnosti-za-leto-2020-clani-komisij-seznam-prejemnikov-in-visina-sredstev/