info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

 

Regionalno stičišče NVO PlanotaMinstrstvo za javno upravo LOGO CB

Fundacija BiT Planota se je ponovno uspešno prijavila na Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij s projektom »Regionalno stičišče NVO Planota«.Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023. Projekt bo trajal od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023. Njegova vrednost znaša 334.620 €. 

Fundacija opravlja naloge stičišča nevladnih organizacij v 13-ih občinah v naši regiji že od aprila 2008 z namenom dolgoročnega razvoja nevladnega sektorja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik. Realizacija načrtovanih aktivnosti projekta vodi k trem specifičnim ciljem, ki so: Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO; Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik; Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb.

V obdobju 2019 - 2023 bomo projekt izvajali s pridruženimi partnerji, med katerimi so društva in druge NVO, občine, ministrstva in socialna podjetja. NVO vidimo kot partnerje javnemu in gospodarskemu sektorju regije pri izboljševanju življenjskih pogojev, zaposlovanju ter varovanju okolja. Podpirali bomo skupni nastop NVO pred lokalnimi oblastmi, vključevanje NVO v pripravo programov in proračunov občin ter sprejemanje odločitev, ki se nanašajo na razvoj NVO. Spodbujali bomo skupno promocijo in večanje prepoznavnost NV sektorja v regiji, povečevanje znanj in spretnosti za vodenje in upravljanje NVO in sodelovanje v projektih. 

Realizacija aktivnosti projekta nas bo pripeljala do naslednjih rezultatov:

  1. Ciljno informirane NVO – identificirane priložnosti za naslavljanje lokalnih potreb in izvajanje zagovorništva na lokalni/regionalni ravni.
  2. Povečana usposobljenost (strokovna, zagovorniška, organizacijska) NVO v regiji, s poudarkom na NVO s potencialom, z namenom zadovoljevanja izbranih lokalnih potreb.
  3. Izveden učinkovit in uspešen proces zagovorništva  za dosego potrebnih sprememb lokalnih/regionalnih politik z namenom naslavljanja potreb v skupnosti.
  4. Vzpostavljena delujoča in učinkovita partnerstva z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in EU institucijami, mediji, gospodarskimi partnerji in drugimi akterji, pomembnimi za zadovoljitev ugotovljenih lokalnih potreb, posebej glede reševanja problematike dolgožive družbe.
  5. Identificirane in uveljavljene nove trajnostno naravnane storitve za reševanje lokalnih potreb, posebej glede reševanja problematike dolgožive družbe.

 Ključne aktivnosti projekta:

delo stičišča

Nekaj naših dosežkov v zadnjih 4-ih letih:

dosežki v preteklem obdobju